Архив метки: сравнение литератур

Лекция по курсу «Проблемы компаративистики»

Автор – проф. Бедзир Н.П.

Слов’янський світ у порівняльних дослідженнях постмодернізму

Дажьбог

Слов’янознавство на початку третього тисячоліття не є пріоритетним дослідницьким напрямом. Утопічність багатьох проявів слов’янського міфу, руйнація ідеологічних та політичних його чинників, пов’язаних із соціалістичним минулим, спрямування пострадянських слов’янських країн на європейський та глобалізаційний напрям самоусвідомлення призвели до завершення слов’янознавчих проектів ХIХ – ХХ ст. Однак, як зазначають російський вчений Волков В., український дослідник Я. Поліщук, “така загострено критична рецепція слов’янського міфу є тимчасовою, перехідною. Вона виправдана з огляду потреби подолання стереотипів минулого, але не зовсім справедлива щодо майбутнього.<…>Міф покликаний не лише творити культ минулого, він також пояснює сучасне і майбутнє. У цьому сенсі слов’янський міф сьогодні може розцінюватися як чинник пізнання і самопізнання слов’янських національних культур, зокрема літературних традицій на етапах переоцінки цінностей» [1, 260].

Які новоутворення слов’янського міфу постають в постмодерній літературі, як переосмислюються традиції, що виявляється архаїчним, а що – “поза часом”, – на ці питання сьогодні може відповісти компаративістика, і саме вона є найбільш популярною літературознавчою наукою в Польщі, Чехії, Словаччині. Відповісти на поставлені питання в контексті західнослов’янської та східнослов’янської компаративістики – мета даного дослідження.

Читать далее Лекция по курсу «Проблемы компаративистики»